Codul Rutier

Imaginează-ţi ce minunat ar fi să poţi conduce o maşină! Ai putea să te plimbi oriunde ai dori! Cu toate acestea, înainte de a conduce maşina va trebui să înveţi o mulţime de lucruri; va trebui să ştii ce este interzis sau obigatoriu şi să dovedeşti practic că eşti capabil să aplici ceea ce ai învăţat teoretic. Codul rutier nu este făcut pentru a enerva automobiliştii, ci pentru a-i proteja.

 

Viaţa copiilor lui Dumnezeu este asemenea unei călători cu maşina. Fiecare credincios trebuie să fie atent la indicatoare, adică la poruncile şi avertizările pe care Dumnezeu le dă prin Biblie.

 

 

 

Panourile rotunde sunt panouri de interdicţie sau de obligativitate ; fiecare este obligat să le respecte altfel riscă să fie amendat.

 

 

 

Panourile triunghiulare au rol de avertizare ; ele previn pericolele.

 

 

 

Iată câteva exemple de indicatoare frecvent intâlnite în viaţa cotidiană, fie în traficul rutier fie în călatoria spre cer :

 

Accesul interzis

Unele drumuri sunt interzise creştinului, ca de exeplu acelea care conduc la neascultarea de Domnul. El, care a dat pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele tale vrea să îţi arate calea cea dreaptă.

“Multe căi pot părea bune omului , dar la urmă se văd că duc la moarte.“

Proverbe 14.12

 

Circulaţie în ambele sensuri

Atenţie! În viaţă întâlneşti tot felul de oameni. Unii îţi pot face bine şi te pot ajuta să cunoşti mai mult pe Domnul Isus, dar ia seama că sunt mulţi care te pot întoarce din drumul ascultării de Domnul.

“Vino, şi să ne întâlnim în satele din valea Ono. Îşi puseseră de gând să-mi facă rău.”

Neemia 6.2

 

Stop

Dacă trecem semaforul pe culoarea roşie este foarte probabil să avem parte de un accident. În această lume unde totul este permis trebuie să ştim să ne oprim chiar şi atunci când prietenii noştri îşi văd liniştiţi de drum. Trebuie să ne oprim şi să ne asigurăm că drumul pe care vrem să mergem este cel pe care Domnul ni-l arată prin Cuvantul său.

“Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei.”

Proverbe 1.10

 

Oprirea interzisă 

În pelerinajul spre cer vom întâlni lucruri sau oameni în faţa cărora nu trebuie să ne oprim ci de care mai de grabă să fugim. Literatura păcatoasă, prieteniile rele, emisiunile TV sau sportul de performanţă sunt doar câteva exemple din mulţimea lucrurilor care pot conduce la păcat chiar şi pe aceia care-l cunosc pe Domnul.

“Scapă-ţi viaţa; să nu te uiţi înapoi, şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie: scapă la munte, ca să nu pieri.”

Genesa 19.17

 

Urcare cu înclinare mare 

În viaţa noastră de creştini sunt uneori urcuşuri dificile. Domnul nu ne-a promis o viaţă mereu uşoară. Dificultăţile ce vin asupra noastră sunt îngăduite de Domnul – ele ne permit să-L cunoaştem mai bine şi să ne încredem mai mult în Acela care ne iubeşte.

“Ghedeon a ajuns la Iordan şi la trecut, el şi cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind mereu pe vrajmaş.”

Judecatori 8.4

 

Întoarcerea interzisă

Domnul ne învaţă să ne uităm înainte, la El. Să lăsăm trecutul şi să “alergăm spre ţintă pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu.”

Filipeni 3.14

 

Intersecţie de drumuri

Când în viaţă ajungi la o răscruce şi nu ştii care este direcţia cea bună mergi în rugăciune şi întreabă pe Domnul.

“Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.”

Psalmul 143.8

 

Înălţime limitată

Nu crede că eşti mai bun decât alţii; nu fi mândru; smerenia te ajută să treci unele obstacole. Domnul doreşte să fi smerit ca El.

“Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite.”

Romani 12.16

 

Cedează trecere

Cuvăntul lui Dumnezeu ne învţă într-un mod minunat să nu căutam foloasele sau drepturile noastre.

“Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii.”

Filipeni 4.5

 

Coborâre periculoasă

Fireşte că este mai uşor să cobori decât să urci. Dar atenţie la coborâre! Dacă te laşi fascinat de viteză la primul viraj rişti să derapezi şi să părăseşti drumul pe care mergi. Tot astfel se poate întâmpla şi în viaţa de credinţă: când totul pare uşor vrăjmaşul, adică Satan, te poate duce departe de Domnul.

“Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi ci ca nişte înţelepţi.”

Efeseni 5.15

 

Căderi de pietre

În viaţa copiilor săi Domnul permite încercări, adică dificultăţi care te fac să te pleci în rugăciune şi să aştepti mai mult ajutorul Domnului.

“În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

 Ioan 16.33

 

Împroşcare cu pietriş

În călatoria pe acest pământ vei întâlni cu siguranţă oameni răi sau răuvoitori. Atenţie să nu fi şi tu ca ei. Domnul te poate umple cu dragostea Lui astfel încât să îi poţi iubi aşa cum El te-a iubit pe tine.

“Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi când era chinuit, nu ameninţa, ci se supunea dreptului Judecător.“  

1 Petru 2 :23

 

Claxonatul interzis

Îţi place probabil să te faci remarcat. Acest lucru nu este după voia lui Dumnezeu. Dorinţa lui este mai degrabă ca în viaţa ta să se vadă ceva din Domnul Isus. A-L mărturisi pe El cu viaţa ta înseamnă a nu te face pe tine remarcat ci a face cunoscut oamenilor pe Acela ce merită să fie onorat.

“S-a smerit şi s-a făcut ascultător până la moarte.”

Filipeni 2.8

Trecerea de pietoni

Aşa cum automobiliştilor li se cere să respecte pietonii tot aşa Domnul cere creştinilor să iubească pe aproapele lor. Nu asupri şi nu batojocori pe nimeni. Nu uita că Domnul a iubit pe fiecare, chiar şi pe aceeia pe care tu îi priveşti cu dispreţ.

“Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Dragostea nu face rău aproapelui.”

Romani 13.9-10

 

Drum cu denivelări

Poate că viaţa ta va fi zdruncinată de dificultăţi. Nu uita că în astfel de momente ai mai multă nevoie de citirea Bibliei şi de rugăciune. El vrea ca tu să ieşi învingător în toate.

“... în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.” 

Psalmul 107.28